Instellingsbesluit Adviescommissie teruggave cultuurgoederen uit koloniale context

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 september 2022, houdende instelling van een commissie ter advisering over verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen uit koloniale context.