Leden commissie

De commissie heeft vier vaste leden. Dit zijn Lilian Gonçalves-Ho Kang You (voorzitter), Laura van Broekhoven, Remco Raben en Alicia Schrikker (leden). De minister benoemt de leden voor ten hoogste vier jaar. Zij kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

Mogelijkheid aanvullend lid

Naast de vaste leden kan een aanvullend lid worden benoemd, dat afhankelijk van het te behandelen verzoek zal worden aangesteld op basis van benodigde expertise. Daarnaast kan de commissie deskundigen raadplegen en onderzoek laten verrichten.

Secretariaat

Jona Mooren en Meehea Park zijn secretaris van de commissie. Ze zijn bereikbaar via info@kolonialecollecties.nl.