Home

De onafhankelijke Commissie Koloniale Collecties adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over teruggaveverzoeken van cultuurgoederen die zijn weggenomen in koloniale context. Daarbij is herstel van onrecht het uitgangspunt. Cultuurgoederen die onvrijwillig zijn verloren in voormalige Nederlandse koloniƫn, moeten onvoorwaardelijk worden teruggegeven als het land van herkomst daar om vraagt.

Ons koloniale verleden heeft sporen nagelaten in de museale collecties. In de koloniale tijd zijn veel cultuurgoederen tegen de wil van hun eigenaren naar Nederland gekomen, bijvoorbeeld als oorlogsbuit. Dit historisch onrecht is zichtbaar in de koloniale collecties die vandaag de dag in de Nederlandse musea te zien zijn.