Reglement

De Commissie behandelt verzoeken tot teruggave op basis van de Beleidsvisie collecties uit een koloniale context. De Commissie baseert haar oordeel op onderzoek naar het desbetreffende cultuurgoed. Zij kan daarnaast advies inwinnen van experts en hen in een vergadering horen.

Voor de behandeling van teruggaveverzoeken heeft de Commissie het Reglement behandeling verzoeken tot teruggave koloniale collecties vastgesteld.