Samenwerking met landen van herkomst

Parallel aan de behandeling van de teruggave-verzoeken wordt ook de samenwerking met landen van herkomst van de cultuurgoederen versterkt.

Dit betekent kennisuitwisseling ter bevordering van de museale infrastructuur, beter inzicht verlenen in de aanwezigheid en de herkomstgeschiedenis van de koloniale cultuurgoederen, samenwerking, uitwisseling van studenten en wetenschappers en stageplaatsen in musea.