Verzoek tot teruggave

Een land van herkomst kan een verzoek tot teruggave indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit wordt ter advisering voorgelegd aan de Commissie Koloniale Collecties. De Commissie zal haar advies baseren op herkomstonderzoek naar het object. Het museum of de collectiebeheerder zal gegevens over de herkomst verzamelen en delen met de Commissie en eventueel aanvullend herkomstonderzoek doen.